OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Jesteśmy liderem w dziedzinie usług przeciwpożarowych, oferując kompleksowe rozwiązania. Nasza ekipa doświadczonych specjalistów dba o każdy szczegół, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC S Segment

Opis:
Dostępne są dwa zestawy: Zestaw CC S 110 służący do budowy kołnierzy ogniochronnych CarboCollar 110 i mniejszych wymiarów oraz Zestaw CC S 200 pozwalający zbudować kołnierze ogniochronne CarboCollar CC 200 i mniejsze rozmiary o wysokości 60 mm. Zestawy pozwalają również na budowę kołnierzy ogniochronnych w formie otwartej znajdujących zastosowanie na kolanach i łącznikach rur oraz kołnierzy ogniochronnych zamkniętych do zabezpieczania kilku rur obok siebie. Prawidłowo zbudowane kołnierze ogniochronne CarboCollar CC z obudową segmentową S spełniają wymagania ETA i są idealnym rozwiązaniem w sytuacji kiedy mamy do zabezpieczenia wiele rur o różnych średnicach lub wymagane jest zabezpieczenie umieszczone na kształtce rury.
Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC z obudową segmentową S dostarczany jest w postaci zestawów umożliwiających każdej osobie przeszkolonej, oraz posiadającej Licencję Wykonawcy Carboline Polska na samodzielne wykonanie kołnierzy zgodnie z załączoną instrukcją producenta.
Z zestawów CarboCollar CC z obudową segmentową S można łatwo i szybko złożyć potrzebne rozmiary kołnierza ogniochronnego CarboCollar CC, w miejscu jego montażu na rurze (na przykład na placu budowy). Wystarczy odłamać wskazaną w poniższej tabeli odpowiednią ilość segmentów obudowy segmentowej, na jej końcach przyłączyć elementy łączące, oraz na odpowiednich segmentach obudowy zamontować elementy mocujące (liczba elementów mocujących zależy od rozmiaru kołnierza ogniochronnego). W tak złożonej obudowie należy umieścić wkład pęczniejący i gotowe. W przypadku kołnierzy ogniochronnych 125 i większych wkład pęczniejący najpierw owijamy na rurze a w następnej kolejności zakładamy na niego przygotowaną obudowę segmentową. Szczegółowy schemat montażu znajduję się w kartonie, w załączonej do zestawów instrukcji.
Kołnierze ogniochronne są dostarczane bez łączników rozporowych. Gotowy zmontowany kołnierz ogniochronny umieszcza się wokół rury, zamyka, a następnie przymocowuje do przegrody za pomocą łączników których liczbę podano w tabeli. Przy budowie i montażu kołnierzy ogniochronnych należy ściśle przestrzegać zapisów zawartych w instrukcji montażu CC-IM1 / CC-IM2 dołączonej do kołnierza ogniochronnego.

Przeznaczenie:
Kołnierze ogniochronne CarboCollar CC z obudową segmentową S przeznaczone są do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy, przez które przechodzą rury o średnicy ≤ 160 mm wykonane z:
tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC),
miedzi, stali i żeliwa w izolacji palnej lub rury wykonane z:
PVC z kablami z izolacją PVC biegnącymi wewnątrz rury PVC, – PVC z rurami PP biegnącymi wewnątrz rury PVC izolowane otuliną z pianki elastomerycznej (FEF – np. Kaflex, Armaflex).
Grubości przegrody przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż:
100 mm – ściany sztywne, z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki lub kratówki,
125 mm – ściany elastyczne, ściany z betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki,
150 mm – ściany z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki lub kratówki,
150 mm – stropy – z betonu lub betonu zbrojonego.
Grubości przegrody przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż:
100 mm – ściany (elastyczne) szkieletowe z płyt kartonowo-gipsowych typu F lub DF,
125 mm – ściany elastyczne, ściany z betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki,
150 mm – ściany z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki lub kratówki,
50 mm – stropy – z betonu lub betonu zbrojonego.

Dane montażowe:
„Stalowa obudowa segmentowa
2 mb dla CC S 110; h=60 mm
2 mb dla CC S 200; h=60 mm

Wkład pęczniejący
2mb 60 x 6,5 mm dla CC S 110
7mb 60 x 4 mm dla CC S 200

Elementy mocujące
27 szt. dla CC S 110
18 szt. dla CC S 200

Elementy łączące
10 szt. dla CC S 110
3 szt. dla CC S 200”

Rozmiary:
CC S 110
CC S 200

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Michał Stachlewski
specjalista ds. przeciwpożarowych i BHP
tel. 606 209 664
email: mstachlewski@msfireline.pl

Waldemar Wojda
specjalista ds. przeciwpożarowych
tel. 532 800 212
email: wwojda@msfireline.pl

Inne produkty