OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Jesteśmy liderem w dziedzinie usług przeciwpożarowych, oferując kompleksowe rozwiązania. Nasza ekipa doświadczonych specjalistów dba o każdy szczegół, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

MS Fireline Systemy Przeciwpożarowe Warszawa

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 „Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym” – mierzymy wytrzymałość ciśnieniową węży. Zastosowany sprzęt pomiarowy pozwala na precyzyjne określenie wytrzymałości węży na maksymalne ciśnienia zawarte w Polskiej Normie. Po pomyślnym przeprowadzeniu badania wydajemy „Świadectwo badania węża”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

„Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznych i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic”.

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Michał Stachlewski
specjalista ds. przeciwpożarowych i BHP
tel. 606 209 664
email: mstachlewski@msfireline.pl

Waldemar Wojda
specjalista ds. przeciwpożarowych
tel. 532 800 212
email: wwojda@msfireline.pl