OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Jesteśmy liderem w dziedzinie usług przeciwpożarowych, oferując kompleksowe rozwiązania. Nasza ekipa doświadczonych specjalistów dba o każdy szczegół, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

MS Fireline Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Warszawa

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Wymagania stawiane elementom budynku, a więc i materiałom, z jakich są wykonane, zależą od tego, jakim oddziaływaniom termicznym elementy te będą poddawane podczas pożaru i jaką funkcję będą musiały spełniać. Rozszerzalność metali spowodowana oddziaływaniem wysokich temperatur podczas pożaru ma znaczący wpływ na zachowanie się konstrukcji budynku. W wysokich temperaturach powstają nadmierne odkształcenia i naprężenia, które w konsekwencji prowadzą do zniszczenia elementów lub całej konstrukcji. Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie nośnej konstrukcji stalowej aby zapobiegać przed katastrofami budowlanymi spowodowanymi oddziaływaniom termicznym podczas pożaru.

OBUDOWAMI PŁYTOWYMI:

Płytami silikatowo – cementowymi (PROMATECT)

Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez mocowania do elementu stalowego. Możliwość łączenia elementów okładziny zszywkami prowadzi do krótkiego czasu montażu. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podkonstrukcji. Niezbędną grubość okładziny określa się wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości U/A. Przy pomocy płyt PROMATECT® możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

Płytami z wełny mineralnej skalnej (CONLIT)

Konstrukcje stalowe zabezpieczone systemem CONLIT 150 sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej F0,5 – F3 (nośność ogniowa R30-R180) zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-3339/98 ITB + Aneks nr 2 z 2004 r. Certyfikaty zgodności CZ ITB-586/W/03/2, CZ ITB-587/W/03/2, CZ ITB-656/W/032

Płytami gipsowymi (RIDURIT)

Płyty Ridurit znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie są podwyższone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Płyty te są wyjątkowo odporne na działanie ognia i bardzo wytrzymałe machanicznie. Uzyskana dzięki nim powierzchnia zabezpieczenia jest gładka i nie wymaga specjalnego wykończenia, a do obróbki płyt używa się standardowych narzędzi do montażu „na sucho”

FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI:

PROMAPAINT-S

PROMAPAINT jest bezrozpuszczalnikową, wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych, konstrukcji stalowych ocynkowanych o profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska od C1 do CS-M. Zabezpieczenia ogniochronne wykonane PROMAPAINT-S umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji stalowych klasy odporności ogniowej : R15, R30 oraz R60.

Aprobata Techniczna nr AT-15-7486/2007

FLAMESORBER

Farba FlameSorber jest jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem, przeznaczonym do wykonywania zasadniczej, ogniochronnej warstwy pęczniejącej. W przypadku kontaktu z płomieniami, po ogrzaniu do temperatury 200-250 st. składniki farby zaczynają reagować ze sobą, powłoka farby spienia się. Powstająca piana chroni zabezpieczoną konstrukcję stalową przed osiągnięciem temperatury krytycznej.

System FlameSorber przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944.

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane w/w systemem umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji stalowych klasy odporności ogniowej: R-15, R-30 i R-60.

Aprobata Techniczna nr AT-15-7287/2007

FARBA OGNIOCHRONNA FLAME STAL

Flame Stal służy do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych.

Klasa zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej wynosi R15, R 30, R 60. Farba może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz obiektów na powierzchnie zagruntowane lub ocynkowane.

Doskonałe parametry techniczne jakie posiada system Flame Stal sprawiają że jest on najczęściej stosowanym w Polsce systemem zabezpieczenia konstrukcji stalowych .

Aprobata Techniczna ITB nr AT- 7324/2007

STEELGUARD

Do typowych zastosowań należą zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych – wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Powłoki są odpowiednie do stosowania zarówno na placu budowy jak i w wytwórniach. Aplikacja może następować ręcznie (pędzel, wałek), natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

Zestawy farb ogniochronnych Steelguard zostały przetestowane zgodnie z wieloma światowymi standardami. Posiadają aprobaty UL w Stanach Zjednoczonych, BS w Wielkiej Brytanii i inne w różnych krajach europejskich.

Steelguard 585 jest farbą pęczniejącą wodorozcieńczalną do ochrony konstrukcji stalowej w klasie R15, R30, R60 do eksploatacji w środowisku atmosfery o kategorii korozyjności C1-C5 wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zestaw farb ogniochronnych Steelguard 585 został zaaprobowany do ochrony konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych i żeliwnych.

Steelguard 550/549 jest farbą pęczniejącą rozpuszczalnikową do ochrony konstrukcji stalowej w klasie R15, R30, R60 do eksploatacji w środowisku atmosfery o kategorii korozyjności C1-C5 wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwość aplikacji powłoki o grubości 1mm na sucho w jednej warstwie

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Michał Stachlewski
specjalista ds. przeciwpożarowych i BHP
tel. 606 209 664
email: mstachlewski@msfireline.pl

Waldemar Wojda
specjalista ds. przeciwpożarowych
tel. 532 800 212
email: wwojda@msfireline.pl