OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Jesteśmy liderem w dziedzinie usług przeciwpożarowych, oferując kompleksowe rozwiązania. Nasza ekipa doświadczonych specjalistów dba o każdy szczegół, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

MS Fireline Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Warszawa

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych (przepustów), kanałów wentylacyjnych

SYSTEM OGNIOCHRONNY PROMAT

Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe.

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami – podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

W systemach ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP ®, Promat oferuje zestaw urzędowo sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przejścia kablowe:

Przepusty kablowe PROMASTOP ® zamykają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP ®:

– przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką

PROMASTOP® – Coating

– przepusty kablowe z pianki ogniochronnej PROMAFOAM® – C, w połączeniu z powłoką PROMASTOP® –

Coating

– przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®, Typ S


Obok powyższych rozwiązań Promat proponuje system ceramicznych kształtek kablowych PROMASTOP®, do bezpyłowego wykonania przepustu pojedynczych kabli.

Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą ogniochronną PROMASEAL® lub PROMASEAL® -Mastic.


SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ HILTI

Dylatacje i szczeliny

Ognioochronna elastyczna masa uszczelniająca CP 601S – EI 120

Elastyczna masa ma zastosowanie jako uszczelnienie przepustów rur niepalnych, szczelin i dylatacji. Materiał na podłoże: mur ceglany, beton, beton komórkowy, ściany gipsowo – kartonowe.

– masa łatwa w użyciu
– dobrze przylega bez stosowania podkładu
– znakomita kompensacja odkształceń

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3269/2005

Ognioochronna elastyczna masa uszczelniająca CP 606- EI 120

Masa uszczelniająca do złączy sztywnych i nisko ruchomych o klasie odporności ogniowej F2. Materiał na podłoże: beton, ściany gipsowo – kartonowe, cegła, gazobeton.

– masa łatwa w użyciu
– nadaje się do malowania
– łatwa do usunięcia przed zaschnięciem przy użyciu wody

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3269/2005

Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CP 611A

Masa uszczelniająca do pęczniejącego zabezpieczenia pojedynczych kabli i wiązek kablowych o klasie odporności ogniowej EI 120. Służy do uszczelniania przepustów palnych rur średnicy do 25 mm – uszczelnianie przepustów jako uzupełnienie zastosowania zaprawy CP 636.

Materiał podłoża: beton, gazobeton lub mur z cegły, gipsokarton. Ściany o grubości 120 mm i stropy o grubości od 150 mm.

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3269/2005

Kasety ogniochronne

Kasety ogniochronne PROMASTOP® zamykają w ścianach i stropach otwory dla przeprowadzenia rur instalacyjnych z materiałów palnych i zmniejszają przez to ryzyko rozprzestrzeniania się ognia i dymu na inne strefy pożarowe, kondygnacje, klatki schodowe , drogi ewakuacyjne itp.

Kasety ogniochronne mają zastosowanie dla palnych rur wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów poczty pneumatycznej jak również odpylających.

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3961/2001

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH FIREPRO

Uszczelnienia przejść, przez które przeprowadzane są jednocześnie rury instalacyjne wszelkiego rodzaju oraz kable elektryczne.

Jest kompleksowym systemem rozwiązań przeznaczonych do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Punktem wyjścia dla stworzenia tego rozwiązania stał się system CONLIT 150, który zapoczątkował powstawanie szerokiej gamy specjalistycznych produktów do zabezpieczeń ogniowych, głównie kanałów wentylacyjnych i oddymiających oraz konstrukcji stalowych.

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przeprowadzone są pojedyncze przewody elektryczne, kable i wiązki kabli oraz rury z materiałów niepalnych i palnych, stanowią bardzo ważny element przegrody przeciwpożarowej. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia stwarzają one zagrożenie obniżenia wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Zadaniem systemu ochronnego przejść instalacyjnych jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, zmniejszenie zagrożenia powstania pożaru, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru

Do wykonania przejścia instalacyjnego zapewniającego wymaganą odporność ogniową stosuje się następujące komponenty:

– gotową płytę z wełny mineralnej do uszczelnień przejść instalacyjnych z naniesioną farbą ogniochronną ROCKLIT 150 BMA,
– alternatywnie można zastosować płytę z wełny mineralnej bez powłoki ogniochronnej ROCKLIT 150 i samemu nanieść farbę ogniochronną BMA,
– szpachlę ogniochronną do uszczelnień przejść instalacyjnych, FIRELIT BMS/BMK,
– arbę ogniochronną do zabezpieczeń powierzchni przejść instalacyjnych, kabli i rur – FIRELIT BMA.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Michał Stachlewski
specjalista ds. przeciwpożarowych i BHP
tel. 606 209 664
email: mstachlewski@msfireline.pl

Waldemar Wojda
specjalista ds. przeciwpożarowych
tel. 532 800 212
email: wwojda@msfireline.pl