OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Jesteśmy liderem w dziedzinie usług przeciwpożarowych, oferując kompleksowe rozwiązania. Nasza ekipa doświadczonych specjalistów dba o każdy szczegół, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

MS Fireline Usługi Przeciwpożarowe Warszawa

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Firma MS Fireline zajmuje się kompleksową obsługą instalacji oświetlenia awaryjnego, proponujemy Państwu m.in.: sprawdzenie stanu modułów awaryjnych i opraw ewakuacyjnych, ich ewentualną naprawę lub wymianę, wymianę baterii oraz weryfikację prawidłowości rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja oświetlenia awaryjnego Zgodnie z PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym – w celu sprawdzenia:

oświetlenia bezpieczeństwa – należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe i zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie bezpieczeństwa, a następnie zmierzyć średnie natężenie oświetlenia na płaszczyznach roboczych (decydujących o bezpieczeństwie osób). Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:
– oświetlenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie nie dłuższym niż 15 sek. po zaniku oświetlenia podstawowego
– średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa zmierzone na płaszczyznach roboczych stanowi wartość co najmniej 10 % wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego

oświetlenia ewakuacyjnego – należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe (a jeżeli istnieje, także oświetlenie bezpieczeństwa), zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie ewakuacyjne, a następnie zmierzyć natężenie oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Pomiary należy wykonać w osi dróg ewakuacyjnych, w miejscach gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:
– oświetlenie ewakuacyjne – pojawi się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego
– w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie jest mniejsze niż 0,5 lx pomiary_osw_02W przypadku, gdy oświetlenie bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję oświetlenia ewakuacyjnego, czas jego pojawienia się po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być nie dłuższy niż 2 sek.

Wymienione wyżej próby należy przeprowadzić w godzinach wieczornych (po zapadnięciu zmroku) lub nocnych. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół. Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta o czasie pracy urządzenia – np. dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego (zgodnie z PN – 92/N 01256/02).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 roku „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów”

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Michał Stachlewski
specjalista ds. przeciwpożarowych i BHP
tel. 606 209 664
email: mstachlewski@msfireline.pl

Waldemar Wojda
specjalista ds. przeciwpożarowych
tel. 532 800 212
email: wwojda@msfireline.pl