Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

POMIARY PARAMETRÓW SIECI HYDRANTOWYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Firma MSFIRELINE oferuje prowadzenie stałego nadzoru (dorocznego) w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych DN 25,DN 52 i hydrantów zewnętrznych DN 80, DN 100

Określenie wydajności hydrantów metodą analityczną, wykorzystując do tego charakterystykę H=f(Q) opracowaną komputerowo dla poszczególnych dysz pomiarowych. Na wykonanie wymienionych czynności posiadamy certyfikat i świadectwo wzorcowania.

PRZEPISY PRAWNE

Podstawa prawna:

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

"Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznych i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic".

ZNAKI BHP I PPOŻ

 

Copyright © MSFIRELINE all rights reserved

Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli
projekt wykonanie, hosting i obsługa : ProSerwis
POLITYKA PRYWATNOŚCI >>>