Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ROZMIESZCZANIA SPRZĘTU GAŚNICZEGO, ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACYJNYCH

Oferujemy Państwu wykonanie projektów rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowych i ewakuacyjnych w formie opisowej a także graficznej.

 

Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

PRZEPISY PRAWNE

ZNAKI BHP I PPOŻ

Kierunek drogi

ewakuacyjnej

Nieupoważnionym

wstęp wzbroniony

 

Nakaz

stosowania ochrony

dróg oddechowych

Nie zastawiać

Palenie tytoniu

zabronione

Ostrzeżenie przed

substancjami

radioaktywnymi

i promieniowaniem

jonizującym

 

 

Copyright © MSFIRELINE all rights reserved

Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli
projekt wykonanie, hosting i obsługa : ProSerwis
POLITYKA PRYWATNOŚCI >>>