Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

KONSERWACJA I SERWIS SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listoada 1992 roku (z późniejszymi zmianami) par. 15.1. i 2 obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi ustaloną przez Producenta.

Na tej podstawie i również w oparciu o stanowisko CNBOP oraz normę PN-92/N-51079/04, KZWM SA zaleca:

PRZEPISY PRAWNE

ZNAKI BHP I PPOŻ

ZALECENIA OGÓLNE

Przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice proszkowe pod stałym ciśnieniem i gaśnice śniegowe powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Wynikiem kontroli może być stwierdzenie konieczności naprawy. Następne kontrole powinny być przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gaśnice (proszkowe i pianowe) i agregaty proszkowe z ładunkiem pomocniczym produkcji KZWM SA powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji). Następnie:

- gaśnice z nabojem CO2 – co 6 miesięcy

- agregaty (w tym butle z azotem) - co 6 miesięcy

Okres konserwacji gaśnic i agregatów może być skrócony w zależności od warunków

(warunki atmosferyczne, przemysł chemiczny, górnictwo, woda morska lub obiekty o dużym zagrożeniu pożarowym).

Dla zapewnienia sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego gotowości do użycia należy przeprowadzać:

a) przeglądy stanu technicznego

b) okresową konserwacje

c) czynności naprawcze

d) rejestrację i rewizję agregatów proszkowych

 

Copyright © MSFIRELINE all rights reserved

Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli
projekt wykonanie, hosting i obsługa : ProSerwis
POLITYKA PRYWATNOŚCI >>>